Aktuality

Adaptačný program

Adaptácia

Ponúkame jedinečný individuálny adaptačný program – Bez slzičky. Hlavnú úlohu zohráva dieťa, ktoré si samo udáva tempo adaptácie. Dôležitou súčasťou nášho programu sú rodičia, ich prítomnosť sa počas adaptácie vyžaduje.

Vďaka tomuto programu v očkách našich detí nenájdete strach, paniku, obavy pri odchode rodičov.

Mimi a Monty pre nich znamená istotu, známu tvár, kamarátstvo, dôveru a zábavu.