Aktuality

Anglický denný tábor v Mimi a Monty

Anglický denný tábor v Mimi a Monty

Prázdniny po anglicky alebo nebojme sa angličtiny!

Pozývame všetky detičky vo veku 4-8 rokov do denného anglického  tábora.

letný anglický tábor

 

PROGRAM:

Deti sa budú angličtinu učiť pomocou príbehov a hier s americkým lektorom. Tiež sa
budú venovať angličtine formou metódy Jolly Phonics, kde sa zoznámia s anglickou gramatikou a
rozšíria si slovnú zásobu. V tábore pracujú slovensky aj anglicky hovoriace učiteľky detského centra.
Areál detského centra a blízke okolie ponúka široké možnosti pre športové činnosti, deti si môžu
vyskúšať jazdenie na koni.

TERMÍN JÚL 2020
1. termín – 6.-10.7. 2020 – Dinosauri
2. termín – 20-24.7. 2020 – Cesta okolo sveta

TERMÍN AUGUST 2020
3. termín – 10.-14.8.2020 – Dinosauri
4. termín – 24.-28.8.2020 – Cesta okolo sveta

Cena: 26 EUR za deň (od 7:30 do 17:00 hod.)

Pre podrobnejšie informácie kliknite na súbor Dinosurus alebo Cesta okolo sveta

Kontaktovať nás môžete tiež na  t.č. 0903 956 380, 0903 255 943
PRIHLASOVANIE: najneskôr týždeň pred začatím tábora na email: info@dcmimiamonty.sk