All posts by Nikola Slaničková

Letná škôlka s hravou angličtinou

Letná škôlka s hravou angličtinou

Hra, zábava, dobrodružné výlety, angličtina v príbehoch, jednoducho cool leto v Mimi a Monty :-). Zapíšte dieťa na leto k nám, čakajú ho noví kamaráti a vyborní lektori. Viac na info@dcmimiamonty.sk

 

Anglický denný tábor v Mimi a Monty

Anglický denný tábor v Mimi a Monty

Prázdniny po anglicky alebo nebojme sa angličtiny!

Pozývame všetky detičky vo veku 4-8 rokov do denného anglického  tábora.

letný anglický tábor

 

PROGRAM:

Deti sa budú angličtinu učiť pomocou príbehov a hier s americkým lektorom. Tiež sa
budú venovať angličtine formou metódy Jolly Phonics, kde sa zoznámia s anglickou gramatikou a
rozšíria si slovnú zásobu. V tábore pracujú slovensky aj anglicky hovoriace učiteľky detského centra.
Areál detského centra a blízke okolie ponúka široké možnosti pre športové činnosti, deti si môžu
vyskúšať jazdenie na koni.

TERMÍN JÚL 2020
1. termín – 6.-10.7. 2020 – Dinosauri
2. termín – 20-24.7. 2020 – Cesta okolo sveta

TERMÍN AUGUST 2020
3. termín – 10.-14.8.2020 – Dinosauri
4. termín – 24.-28.8.2020 – Cesta okolo sveta

Cena: 26 EUR za deň (od 7:30 do 17:00 hod.)

Pre podrobnejšie informácie kliknite na súbor Dinosurus alebo Cesta okolo sveta

Kontaktovať nás môžete tiež na  t.č. 0903 956 380, 0903 255 943
PRIHLASOVANIE: najneskôr týždeň pred začatím tábora na email: info@dcmimiamonty.sk

Montessori kurz pre rodičov

Montessori kurz pre rodičov – Ako podporiť dieťa vo vývine 0 – 6 rokov „Pomôž mi, aby som to dokázal sám“

Dozviete sa, ako podporiť samostatnosť detí, podnietiť ich záujem objavovať svet okolo a napredovať samé.

Pod vedením skúsených AMI lektoriek: Lucia Smičeková, renomovaná lektorka s vlastnou home- schooling skupinou, Marcela Gregorovičová s viac ako 6 ročnými skúsenosťami v Montessori pedagogike.

Nasledujúci workshop bude  dňa 27.1.2018.

Tešíme sa na Vás a prikladáme kalendár workshopov.

27.01.2018 (9:00 – 12:30) Montessori 18 – 36 mesiacov – ako sa spolu hrať a pritom rásť – rozvoj zmyslov a jazyka

Bližšie informácie na tel.č. 0903 956 380.

 

Montessori kurz 0-6 rokov

 

Montessori herničky

Montessori herničky


Je to program určený pre rodičov s deťmi (1, 5 – 3 roky a 3 – 6 rokov). Býva realizovaný krúžkovou formou v doobedňajších alebo poobedňajších hodinách podľa dohody rodičov.
Počas tématických blokov oboznámi rodičov s Montessori prístupom a detičky budú mať možnosť vyskúšať si Montessori pomôcky.