Category Archives: Aktuality

Montessori kurz pre rodičov

Montessori kurz pre rodičov – Ako podporiť dieťa vo vývine 0 – 6 rokov „Pomôž mi, aby som to dokázal sám“

Dozviete sa, ako podporiť samostatnosť detí, podnietiť ich záujem objavovať svet okolo a napredovať samé.

Pod vedením skúsených AMI lektoriek: Lucia Smičeková, renomovaná lektorka s vlastnou home- schooling skupinou, Marcela Gregorovičová s viac ako 6 ročnými skúsenosťami v Montessori pedagogike.

Nasledujúci workshop bude  dňa 27.1.2018.

Tešíme sa na Vás a prikladáme kalendár workshopov.

27.01.2018 (9:00 – 12:30) Montessori 18 – 36 mesiacov – ako sa spolu hrať a pritom rásť – rozvoj zmyslov a jazyka

Bližšie informácie na tel.č. 0903 956 380.

 

Montessori kurz 0-6 rokov

 

Adaptačný program

Adaptácia

Ponúkame jedinečný individuálny adaptačný program – Bez slzičky. Hlavnú úlohu zohráva dieťa, ktoré si samo udáva tempo adaptácie. Dôležitou súčasťou nášho programu sú rodičia, ich prítomnosť sa počas adaptácie vyžaduje.

Vďaka tomuto programu v očkách našich detí nenájdete strach, paniku, obavy pri odchode rodičov.

Mimi a Monty pre nich znamená istotu, známu tvár, kamarátstvo, dôveru a zábavu.

Jolly Phonics

Jolly Phonics

Je metóda výučby angličtiny pre deti od 4 do 8 rokov. Jej zakladateľkou je Sue Loyd z Veľkej Británie. Pracovala ako učiteľka na základnej škole vo Veľkej Británii, kde sa stretávala s problémom anglických detí pri učení sa gramatiky anglického jazyka/čítanie vs. písanie/. Preto sa začala zaoberať metodikou výučby založenej na fonetike vyvinula tento spôsob výučby anglického jazyka pre základné školy.

Princípom tejto metódy je rozvoj 3 jazykových zručností naraz – výslovnosť, čítanie a písanie. Základom je 42 zvukov, z toho je 26 znakov abecedy, ktoré sú rozdelené do skupín po 6. Už po oboznámení sa so zvukmi prvej šestice, sú deti schopné z týchto „písmen“ vyskladávať jednoduché jednoslabičné slová a čítať ich. Každý zvuk má svoje špecifické gesto, ktoré umožňuje preberať túto metódu aj so škôlkarmi a tzv.si zvuk precítiť. Touto metódou sa ľahšie uchováva pamäťová stopa oproti klasickému opakovaniu a memorovaniu slov.

Schopnosť dekódovať – prečítať jednoduché slová v anglickom jazyku posilňuje deťom sebavedomie, rozširuje slovnú zásobu a zvyšuje záujem o jazyk.

Naše detské centrum je akreditované pracovisko Ministerstvom školstva pre výučbu anglického jazyka.

Okrem toho bilingválne prostredie v škôlke zabezpečuje prítomnosť anglického lektora, ktorý s deťmi konverzuje počas bežných činností.

Montessori herničky

Montessori herničky


Je to program určený pre rodičov s deťmi (1, 5 – 3 roky a 3 – 6 rokov). Býva realizovaný krúžkovou formou v doobedňajších alebo poobedňajších hodinách podľa dohody rodičov.
Počas tématických blokov oboznámi rodičov s Montessori prístupom a detičky budú mať možnosť vyskúšať si Montessori pomôcky.