Čo ponúkame

Naše detské centrum Mimi a Monty chce nadviazať na prostredie, z ktorého detičky prichádzajú. Ponúkame láskavé a zaujímavé prostredie, plné pozornosti a ochoty pomôcť, kde majú deti možnosť naplno sa realizovať a rozvinúť svoju individualitu.

  • Prostredie a materiál, ktoré hravou formou, prirodzene podporujú rozvoj intelektu, nadania a osobnosti Vášho dieťatka.
  • Individuálny prístup učiteľov, uplatnenie moderných výchovno-vzdelávacích princípov a zároveň naplnenie požiadaviek výchovno-vzdelávacieho programu ISCED daného ministerstvom školstva.
  • Odborný personál školený v Slovenskej asociácií Montessori podľa zásad AMI (Medzinárodnej Montessori asociácie).
  • Prirodzené bilingválne prostredie a každodenné cielené využívanie anglického jazyka v komunikácií prostredníctvom hry.
  • Množstvo zaujímavých projektov na rozvoj sociálnych a komunikačných zručností detí na medzinárodnej báze.
  • Relax a zábavu s našimi maskotmi Mimi a Montym. Starostlivosťou o zvieratká podporujeme u detí nielen pocit spolupatričnosti, ale aj ich zdravý psychický vývoj a imunitný systém.
  • Ekologický prístup (vlastnú detskú biozáhradku, projekt minizoo).
  • Zdravá strava z kvalitných surovín po celý deň.
  • Komplexné informácie pre rodičov o priebehu dňa a aktivitách ich ratolestí.