Aktuality

Jolly Phonics

Jolly Phonics

Je metóda výučby angličtiny pre deti od 4 do 8 rokov. Jej zakladateľkou je Sue Loyd z Veľkej Británie. Pracovala ako učiteľka na základnej škole vo Veľkej Británii, kde sa stretávala s problémom anglických detí pri učení sa gramatiky anglického jazyka/čítanie vs. písanie/. Preto sa začala zaoberať metodikou výučby založenej na fonetike vyvinula tento spôsob výučby anglického jazyka pre základné školy.

Princípom tejto metódy je rozvoj 3 jazykových zručností naraz – výslovnosť, čítanie a písanie. Základom je 42 zvukov, z toho je 26 znakov abecedy, ktoré sú rozdelené do skupín po 6. Už po oboznámení sa so zvukmi prvej šestice, sú deti schopné z týchto „písmen“ vyskladávať jednoduché jednoslabičné slová a čítať ich. Každý zvuk má svoje špecifické gesto, ktoré umožňuje preberať túto metódu aj so škôlkarmi a tzv.si zvuk precítiť. Touto metódou sa ľahšie uchováva pamäťová stopa oproti klasickému opakovaniu a memorovaniu slov.

Schopnosť dekódovať – prečítať jednoduché slová v anglickom jazyku posilňuje deťom sebavedomie, rozširuje slovnú zásobu a zvyšuje záujem o jazyk.

Naše detské centrum je akreditované pracovisko Ministerstvom školstva pre výučbu anglického jazyka.

Okrem toho bilingválne prostredie v škôlke zabezpečuje prítomnosť anglického lektora, ktorý s deťmi konverzuje počas bežných činností.