O nás

Chcete uľahčiť svojím deťom cestu v budúcom živote a pritom ich neobmedzovať v detskej zábave? Naše detské centrum Mimi a Monty (M&M) Vám umožní prirodzeným, hravým spôsobom podporiť inteligenciu a nadanie Vášho dieťaťa.

Detské centrum M&M sme sa rozhodli založiť preto, aby voľba detského zariadenia nebola pre rodičov len funkčným riešením, ale aby to bola voľba obohacujúca obe strany – rodiča aj dieťa. Chceme ponúknuť rodičom vnímavých detí viac ako len „stráženie“  a deťom viac ako len opakované hranie sa tých istých hier. U nás budete mať možnosť rozvíjať potenciál svojich detí a zároveň im poskytnúť prostredie na sebarealizáciu, ktoré im bude pripomínať prítomnosť a dôležitosť rodičov prostredníctvom známych činností z reálneho života, s ktorými sa stretávajú odmalička doma.

Radi vás privítame v príjemnom rodinnom dome prispôsobenom potrebám detí (domček pre deti), a to v blízkosti viníc a jazdeckého areálu, ktoré nám budú inšpiráciou pri našich prírodovedných prechádzkach.

Naši maskoti Mimi a Monty milujú deti, radi sa s nimi zabávajú a majú na detičky vynikajúci antistresový účinok. Zároveň budú dotvárať pokojné, pozitívne prostredie, ktoré podporuje prirodzenú túžbu po poznaní.

V našej práci s deťmi budeme využívať vzdelávací prístup Montessori, z ktorého čerpá väčšina moderných vzdelávacích systémov. Prostredníctvom presne nastavených tvorivých aktivít a projektovej výučby sa zameriavame na komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa. Neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu bude okrem anglického jazyka aj rozvíjanie sociálno-komunikačných zručností, budovanie dobrých vlastností a v rámci prípravy na budúce štúdium podpora pozitívneho postoja k učeniu. Výchovno-vzdelávací proces rešpektuje Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie.