Čo je Montessori

 

Väčšina moderných vyučovacích trendov zameraných na individuálny prístup a získavanie poznatkov na princípe reálnych skúseností vychádza práve z metódy Montessori a preberá jej princípy. Táto metóda vznikla na základe vedeckých štúdií detskej lekárky a psychologičky Márie Montessori, ktorá a zaoberala prirodzeným vývojom a potrebami detí v jednotlivých vekových obdobiach. Výsledky tohto výskumu dnes potvrdzujú najnovšie informácie o fungovaní mozgu. Špecifické didaktické pomôcky, ktoré sa pri metóde Montessori používajú, sa dnes uplatňujú pri zostavovaní najmodernejších učebných plánov v NASA v USA.

V dnešnej zrýchlenej dobe je pasívne prijímanie vedomostí bez vzťahu k realite zastaraný a neefektívny spôsob. Od mladých ľudí sa očakáva dynamika – rýchle prispôsobenie zmenám v rámci svojej profesie, pracuje sa na projektoch a riešenia problémov vyžadujú húževnatosť, sebavedomie, vytrvalosť, vysokú emocionálnu inteligenciu a schopnosť aplikácie teórie do praxe, príp. do virtuálnej, ale funkčnej reality. Bez týchto dôležitých osobnostných predpokladov mladý človek stráca možnosť využiť svoj talent a uspokojivo sa uplatniť v živote.

Montessori metóda je voľba pre tých rodičov, ktorí chcú rozžiariť hviezdu osobnosti svojho dieťaťa a zároveň uľahčiť dieťaťu štart do budúcnosti. Aj preto je to celosvetovo najrozšírenejšia výchovno-vzdelávacia metóda po klasickom vzdelávacom systéme založenom na memorovaní faktov.