Náš tím

Sme tím mladých ľudí, ktorých baví práca s deťmi, a keďže niektorí z nás majú vlastné deti, vieme, že nie je väčšej odmeny ako šťastný detský úsmev. Zmyslom života nás rodičov je ponúknuť dieťaťu čo najviac možností, aby sa rozvíjalo. Preto ponúkame programy a prostredie, ktoré spájajú tieto dva fenomény.

Ak chcete aj Vy svoje dieťa motivovať k spoznávaniu sveta okolo nás so záujmom a zážitkom, nie s povinnosťou, radi Vás podporíme na profesionálnej úrovni.

 

Linda Balážová

Získala som pedagogické vzdelanie na Univerzite Komenského v Bratislave, kde som sa prvý raz stretla s Montessori pedagogikou. Po skončení školy som si robila doktorát v odbore biológia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského a venovala som sa doplnkovému štúdiu.

Na materskej dovolenke som sa rozhodla hlbšie zoznámiť s princípmi Montessori pedagogiky v praxi, ktoré som aplikovala pri výchove svojich dvoch synov. Objavila som úžasné kreatívne pomôcky, ktoré jednoduchým spôsobom umožňujú rozvoj prirodzenej inteligencie a nadania dieťaťa. Umožňujú vypracovať pre každé dieťa výchovno-vzdelávací postup doslova „šitý na mieru“. Montessori prístup zohľadňuje individualitu dieťaťa a pre mňa je synonymom slova „prirodzenosť“ (to, čo dieťa potrebuje a chce).

Prirodzenosť metodiky a pozitívne reakcie mojich detí  ma ovplyvnili natoľko, že som vyštudovala kurz v Slovenskej Montessori asociácii certifikovaný Ministerstvom školstva SR. Absolvovala som mnoho hospitácií v Montessori škôlkach na Slovensku aj v zahraničí.

Po skončení materskej dovolenky som pri hľadaní vhodného detského zariadenia ako rodič zohľadňovala určité požiadavky. Chcela som, aby moje deti neboli v strese z odlúčenia, aby nevnímali negatívne pracovné povinnosti rodičov, aby sa stali súčasťou nekonfliktného kolektívu. Aby mohli nadviazať na to, čo sa doma naučili, a mohli ďalej prirodzene rozvíjať svoju osobnosť za dohľadu odborníkov.

Odkedy som takéto zariadenie našla, som spokojný a hrdý rodič, keď vidím, ako mojim deťom žiaria očká pri rozprávaní zážitkov zo „škôlky“. Uvedomila som si, že by bolo skvelé umožniť zážitkové vzdelávanie hrou aj iným deťom, rozžiariť ich očká a sprostredkovať ten pocit spokojného a hrdého rodiča aj druhým. Preto som sa rozhodla založiť naše detské centrum Mimi a Monty?

„Práca s deťmi je zmyslom môjho života – vytvárať detský svet a byť jeho súčasťou je úžasné. Verím, že detstvo ovplyvňuje kvalitu nášho života, preto na detskom svete záleží. Teší ma objavovať stále nové výzvy detskej osobnosti a sledovať dokonalosť a zákonitosti prirodzeného správania detí.“

 

Nikola Slaničková

Som vzdelaním ekonómka ale dušou človek ktorý je úplne očarený deťmi.

S príchodom môjho syna môj život nadobudol iný rozmer. Začala som vnímať veci ktoré som predtým vôbec nevidela, prinútilo ma to prehodnotiť moje priority. To ma viedlo k zmene svojho pôvodného zamestnania. Cítila som, že je to ten správny čas a správne smerovanie. Dostala som možnosť pracovať 2 roky v anglickej Montessori škôlke v Bratislave, za čo som veľmi vďačná. Tu som využila svoje dlhoročné skúsenosti s anglickým jazykom (vysokoškolské štúdium v anglickom jazyku, súkromná výučba a doučovanie detí) a bližšie sa zoznámila s Montessori pedagogikou. Získala som veľa skúseností aplikácie tejto pedagogiky do praxe. Moje prvé skúsenosti s Montessori pedagogikou však začali už počas materskej dovolenky, keď som prirodzene uplatňovala jej princípy, len som nevedela že sa to nazýva konkrétne Montessori.

Popri práci v škôlke som vyštudovala kurz v Slovenskej Montessori asociácii. Kurz je zameraný na predškolský vek pre deti 3-6 rokov a certifikovaný Ministerstvom školstva SR. Absolvovala som hospitácie v Montessori škôlkach na Slovensku, v Rakúsku a Anglicku, počas ktorých som nadobudla veľmi cenné poznatky aplikovania tejto metódy nielen u nás ale aj v zahraničí.

Montessori kurz mi poskytol nielen potrebné teoretické poznatky o tejto metóde, ale aj možnosť spoznať inšpirujúcu ženu, ktorú si vážim a obdivujem a to Lindu Balážovú zakladateľku detského centra Mimi a Monty. A preto som veľmi rada prijala možnosť spolupráce pri tvorení a rozvíjaní tohto detského priestoru podporeného Montessori pedagogikou.

V roku 2016 som absolvovala Jolly Phonics Basic tréning zameraný na výučby anglického jazyka metódou Jolly Phonics. Tento kurz je akreditovaný program Ministerstva školstva SR.

Deti sú naši učitelia, naše zrkadlo, musíme sa naučiť načúvať im a sú veľmi vzácne. Našou úlohou je vytvoriť im vhodne motivujúce a bezpečné prostredie, aby z nich mohli vyrásť samostatné, šťastné deti so zdravou sebadôverou, s láskou a úctou voči svojmu okoliu a druhým ľuďom. Ja sa veľmi teším, že ich môžem viesť a podporovať počas tohto výnimočného obdobia ich poznávania a rastu.”