Programy

Adaptačný program – Bez slzičky

Príchod do centra detskej zábavy a vzdelávania by mal byť predsa bez stresu pre dieťa aj rodiča, no nie?

Náš adaptačný program je špecificky upravený a podčiarkuje prirodzený prístup k dieťaťu, ktorý uplatňujeme v našom detskom centre – bez nátlaku, s rešpektom k individuálnym potrebám každého dieťaťa.

Novinkou je spolupráca s rodičom a časovo neobmedzená individuálna adaptácia dieťaťa. Signál na osamostatnenie dieťaťa dáva samotné dieťa. V našom detskom centre sa snažíme, aby celý proces prebehol bez slzičky. Cieľom sú zvedavé očká a úsmev dieťaťa pri pohľade na učiteľku a kamarátov.

Na to, aby sme dosiahli takýto pozvoľný prechod dieťaťa z domu do nového prostredia, sme vypracovali špecializovaný program, o ktorom Vám radi porozprávame na osobnom stretnutí.

Na Vašu návštevu sa teší tím M&M ?