Montessori herničky


Je to program určený pre rodičov s deťmi (1, 5 – 3 roky a 3 – 6 rokov). Býva realizovaný krúžkovou formou v doobedňajších alebo poobedňajších hodinách podľa dohody rodičov.
Počas tématických blokov oboznámi rodičov s Montessori prístupom a detičky budú mať možnosť vyskúšať si Montessori pomôcky.