Školička

Výchovno-vzdelávací program je určený pre deti vo veku 3 – 6 rokov. V rámci programu bude prebiehať predškolská príprava detičiek podľa Štátneho programu Ministerstva školstva SR – ISCED-0 pre predprimárne vzdelávanie.

V programe sa sústredíme na individuálne potreby detičiek. Rozvíjame ich kognitívne, perceptuálno-motorické a sociálno-emocionálne schopnosti a zručnosti prostredníctvom hry a aplikáciou Montessori princípov vo vzdelávaní.

Náš tím odborníkov v rámci programu bude poskytovať poldennú alebo celodennú komplexnú starostlivosť o deti počas pracovných dní. Frekvenciu návštev bude možné upraviť dohodou.

Všetky informácie vám radi poskytneme na uvedených tel. číslach – 0903 956 380 alebo 0903 255 943