Montyho klubík

Tento program je určený pre menšie detičky od 2,5 rokov do 3,5 rokov, ktoré sa ešte len pripravujú na navštevovanie „škôlky“. Pre toto vekové obdobie je spracovaný špeciálny Montessori program, ktorý je detičkám „šitý na mieru“, je prispôsobený ich vekovým nárokom a vychádza z ich individuálnych potrieb.