Projekty

Detské centrum Mimi a Monty obohacuje výchovu a vzdelávanie detí internými  a externými projektmi s medzinárodnou spoluprácou a činnosťami, ktoré podporujú záujmy a talent detí a rozvíjajú osobnosť dieťaťa po všetkých stránkach.