Ranný filter

Našou prioritou je to, aby si mohli Vaše ratolesti naplno užiť prácu s materiálmi a hry s kamarátmi. Dieťatko, ktoré nie je „vo svojej koži“, môžu síce na chvíľu rozveseliť naši malí pomocníčkovia Mimi a Monty, ale najradšej by oddychovalo v prítomnosti rodiča.

Čím skôr môže takéto dieťa nabrať silu a posilniť imunitu v domácom prostredí, tým skôr sa vyhne dlhodobým periódam absencie z dôvodu vážnejšej choroby. Veselé v dobrom zdravotnom stave sa zakrátko vráti medzi svojich kamarátov a tí sa budú tešiť nielen z prítomnosti Vášho dieťatka, ale ocenia spolu so svojimi rodinami aj Váš pozitívny a zodpovedný prístup k nižšej chorobnosti.

Preto Vás rodičov chceme poprosiť o osvojenie si tohto prístupu, ktorý sa nám všetkým určite osvedčí hlavne v chladnom období. My v detskom centre M&M sa snažíme v rámci prevencie podporovať imunitu Vašich detičiek každodenným príjmom zdravej stravy, ktorú práve v jesennom a zimnom období obohatíme o zázvor, med, cesnak a šípky. Tiež prispievame k zníženému šíreniu chorobnosti pravidelným vymieňaním a dezinfekciou materiálov, ako aj častým vetraním a dezinfekciou prostredia solárnym prístrojom.

Dieťa, ktoré bude ráno vykazovať známky ochorenia, nemôže sa zúčastňovať na aktivitách v detskom centre v záujme ostatných detí. V prípade, že rodič prinesie takéto dieťa  a učiteľka zistí počas ranného filtra niektorý z nižšie uvedených symptómov, bude následne rodič telefonicky kontaktovaný, aby si prišiel choré dieťa vyzdvihnúť. Pokiaľ u dieťaťa pretrvávajú chronické prejavy spojené s alergiou alebo iným nenákazlivým ochorením, budeme vyžadovať o tomto stave lekárske potvrdenie, ktoré povolí dieťaťu pobyt v kolektíve.

Symptómy:

  • tečúce soplíky, upchaný nos
  • bolesť hrdla
  • zvýšená teplota
  • kašeľ
  • hnačka
  • neutíchajúca bolesť bruška

V prípade zranenia alebo úrazu v detskom centre nesie zodpovednosť za dieťa učiteľ, ktorý zabezpečí rýchle lekárske ošetrenie a čo najskôr informuje rodičov o udalosti.

 

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.