Popoludňajšie aktivity

V poobednej činnosti majú deti možnosť venovať sa extra aktivitám. Staršie deti, ktoré už poobede nespávajú, si po krátkom odpočinku za pomoci učiteľky vypracovávajú pracovné listy na témy zadané ministerstvom školstva z programu ISCED. Po tejto „povinnej hodinke“ majú opäť možnosť tvorivo relaxovať. Mladšie detičky sa po spánku a chutnom olovrante, plné energie, veselo pridajú.

Každé popoludnie venujeme jednej extra aktivite:

  • Pečenie: 

– tvorba receptov a príprava ovocných a zeleninových snackov, smoothie drinkov podľa návodov My First Cookbook

– príprava jednoduchých sladkostí a obľúbených detských koláčikov

– asistencia pri príprave domáceho chlebíka a pečiva

– na všetkých výrobkoch si detičky sami pochutia v rámci desiatej alebo olovrantu

  • Malý záhradník: 

– sadenie, pestovanie byliniek a zeleniny v našej biozáhradke

– pestovanie kvetín a okrasných bylín

– motýlia farma

  • Divadielko s Mimi:

– tvorivá a zmysluplná zábava s maňuškami a bábkami (schopnosť prerozprávať príbeh – rozvoj pamäte, rečových

schopností a sledovanie logických nadväzností)

– trénovanie rolových hier (divadlo)

– nácvik prekonávania ostýchavosti

– predstavenia pre rodičov

  • Montyho huncúctva:

–  hravá forma pohybovej prípravy, správne držanie tela, udržiavanie kondície pre zdravý vývoj dieťaťa

– hudobný sprievod, vnímanie rytmu, tanečné prvky

– hra na hudobných nástrojoch

  • Šikovníček:

– realizácia chlapcov v montérskych činnostiach

– príprava kostýmov a kulís pre divadielko

– zaujímavé experimenty, ktoré deťom priblížia fungovanie niektorých dejov v prírode